CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ?

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Ewidencję ryczałtu
 • Pełną obsługę kadrowo-płacową
 • Obsługa ZUS
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów do GUS
 • Występowanie przed US w imieniu klienta
 • Zeznania roczne
 • Wypełnianie wniosków emerytalnych
 • Wypełnianie wniosków REF o zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Doradztwo podatkowe
 • Inne usługi księgowo-podatkowe w zależności od potrzeb klienta
Obsługujemy wszystkie podatki
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • podatki dochodowe zryczałtowane (PPE)
 • podatek od towarów i usług (VAT)
 • podatek akcyzowy (AKC)
 • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 • podatek od spadków i darowizn (SD)

BEZPIECZEŃSTWO
 • rozszerzone ubezpieczenie OC naszej działalności o podwyższonej wartości
 • licencjonowane oprogramowanie księgowe uwzględniające najnowsze przepisy
 • wysoki poziom bezpieczeństwa danych (dostęp, archiwizacja, zabezpieczenia)
 • bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów (monitoring w biurze)
 • polityka ochrony danych osobowych
Dodatkowo oferujemy pomoc przy założeniu i rejestracji działalności w CEIDG oraz KRS

Powierzając nam prowadzenie księgowości zapewniasz sobie

 • BEZPIECZEŃSTWO
 • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Jako doradcy podatkowi dbamy o to, by Twoje finanse były bezpieczne,
a obciążenia podatkowe możliwie najniższe.