O FIRMIE

Biuro Finansowo-Księgowe eF-Ka powstało w roku 1999, działa w formie spółki cywilnej, prowadzone jest przez dwie doświadczone księgowe, Bogumiłę Romanowicz i Ewę Marszał, obie posiadają specjalizację doradcy podatkowego. Spółka jest kontynuacją jednoosobowych działalności prowadzonych od roku 1993.

Zatrudniona kadra, to osoby z wieloletnim doświadczeniem i merytoryczną wiedzą uzyskaną na wyższych uczelniach, wiedza ta jest cyklicznie uzupełniana o zmieniające się przepisy na specjalistycznych kursach.

Biuro zatrudnia na dzień dzisiejszy 12 – stu wykwalifikowanych księgowych, którzy obsługują łącznie ponad 200 firm z wielu różnych branż.

Wiedza oraz indywidualne podejście do klienta pozwalają na dostosowanie się do specyfiki każdej firmy oraz przeprowadzenie wnikliwej i rzetelnej analizy działalności firmy, jej potrzeb i problemów, a tym samym na opracowanie dopasowanego projektu doradczego oraz dobranie takich rozwiązań księgowych, by były podatkowo jak najkorzystniejsze dla klienta.

Nietuzinkowe podejście do klienta wyróżnia nas spośród wielu innych biur księgowych.

Poufność pozyskanych danych jest jedną z ważniejszych spraw w hierarchii wartości naszej firmy, dostęp do informacji o Kliencie mają w naszym biurze tylko upoważnione osoby.

Reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Skarbowym oraz dokonujemy wszelkich niezbędnych czynności związanych ze składaniem dokumentów rejestracyjnych, aktualizacyjnych, deklaracji, wyjaśnień i wniosków, jak również uczestniczymy podczas kontroli US. Nie zostawiamy klienta samego z trudnymi sprawami!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, biuro Finansowo – Księgowe eF-Ka jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.