DOKUMENTY DO ZAWARCIA UMOWY

Wystarczy tylko dowód osobisty

Działamy na podstawie wspólnie z klientem ustalonego harmonogramu, tak aby otrzymać na czas od klienta niezbędną dokumentację źródłową oraz dostarczyć klientowi na czas wymagane informacje, dokumenty, raporty i zestawienia.

W związku ze ścisłymi terminami rozliczenia dokumentów obowiązującymi w Urzędzie Skarbowym oraz w oddziałach ZUS, przekazanie dokumentów musi nastąpić do 10 dnia każdego miesiąca

Dokumenty rozliczeniowe, można dostarczać w godzinach pracy biura:

Poniedziałek – piątek w godzinach: 08:00 – 17:30
W miesiącach urlopowych – lipcu i sierpniu w godzinach: 08:00 – 16:00
Istnieje również możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta, usługa ta jest ustalana indywidualnie.

Ważne terminy podatkowe.

  • do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
  • do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki ZUS za pracodawcę niezatrudniającego pracowników,
  • do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki ZUS za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników,
  • do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
  • do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
  • do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT na formularz VAT-7,
  • do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, rozlicza się podatek VAT kwartalny na formularzu VAT -7K,
  • do 25 dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni,
  • do 25 dnia każdego miesiąca wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek wysyłki JPK_VAT.